Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Trafikk, reiser og samferdsel

Kommunen skal leggje til rette for trafikkløysingar som ivaretek innbyggjaranes behov for trygg ferdsel. Kommunen har også ansvar for vedlikehald og brøyting av kommunale vegar, parkering, utbyggingssaker innan samferdsel og ulike oppgåver innan forureiningslova. Her finn du informasjon om alt frå reklameskilt langs veg til motorferdsel i utmark og vassdrag.

Trafikk

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk