Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Rettslege spørsmål

På denne sida finn du informasjon om tema som er knytt til rettslege spørsmål, og kva oppgåver kommunen utfører og kva tenester vi tilbyr våre innbyggjarar. Spørsmål du vil finne svar på er til dømes: Kven kan søkje om å motta ei teneste? Korleis og kva må du søkje om løyve til? Korleis kan du klage på ei avgjerd?

Dommer

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk