Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Politikk

Fyresdal - gjer draumen levande. Vi kan, vil og får det til.

Den langsiktige del av kommuneplan, samfunnsdelen 2006-2020, vedteken i kommunestyret 14.12.2006:

Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke. 

- Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod. 

- Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse. 

- Arealforvaltninga skal ta omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar. 

- Skule og kultur skal spele ei nykelrolle i utvikling i kommunen. 

- Arbeide for å sikre gode kommunikasjons- og samferdselsårer i Vest Telemark.

Fylgjande parti er representera i Fyresdal:

Arbeiderpartiet

Senterpartiet

Protokoll

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk