Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Avlasting

 • Barselgrupper

 • Behandlingsreise til utlandet

  Generelt

  Behandlingsreise til utlandet er eit supplement til ulike behandlingstilbod som finst i Noreg. Dei fleste behandlingane skjer i Spania, Tyrkia, Serbia, Montenegro og på Kanariøyane.

  Målgruppe

  Personar som har

  • astma, kroniske lungesjukdommar og atopisk eksem (born og unge)
  • psoriasis
  • betennelsesaktig revmatisk sjukdom
  • seinskadar etter poliomyelitt (postpolio)

  Vilkår

  Du må ikkje lide av andre alvorlege sjukdommar som til dømes

  • angina pectoris / nyleg hatt hjarteinfarkt
  • hjartesvikt
  • ubehandla høgt blodtrykk
  • kreftsjukdom (det skal gå tre år etter avslutta behandling)
  • alvorlege psykiske lidingar

  Legen vil kunne gje deg fleire opplysningar om kva for sjukdommar som kan hindre deg i å reise. Alle som søkjer må i utgangspunktet kunne greie seg sjølve.

  Pris

  Du må betale ein eigendel. Born og ungdom betaler ingen eigendel.

  Brosjyrer

  Lovar og retningsliner

  Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.

  Søknadsprosessen

  Skjema

  Vedlegg

  Epikrise frå revmatolog (ikkje eldre enn fem år) og andre viktige opplysningar som kan vere viktige

  Søknadsfrist

  Sjå lenkje Behandlingsreiser til utlandet i feltet Brosjyrar, dokument, kart og liknande.

  Søknadmottakar

  Skjemaa skal sendast samla til Behandlingsreiser, Rikshospitalet, 0027 Oslo

  Behandling

  Søknaden blir medisinsk vurdert av ein lege i Behandlingsreiser.

  Behandlingstid

  Tida varierer etter kva slags behandling du søkjer om. Du får melding i god tid før avreisa.

  Høve til å klage

  Det er ikkje høve til å klage, men du kan sende inn tilleggsopplysningar som kan endre prioriteringa.

 • Brukarstyrt personleg assistanse

 • Svangerskapsomsorg

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk