Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt

 • Vaksine

  Generelt

  Helse- og omsorgstenesta tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sjukdommar. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneheld

  • barnevaksinasjonar til alle barn i førskule- og grunnskulealder
  • årleg sesonginfluensavaksinasjon til personar som er særleg utsette
  • vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • andre vaksinar til visse risikogrupper (t.d. pneumokokkvaksine, hepatittvaksine, BCG)

  Målgruppe

  Personar som bur eller har mellombels tilhald i kommunen

  Vilkår

  Nasjonalt folkehelseinstitutt fastset kva for personar som er i risikogruppene og som skal få tilbod om sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningsliner frå Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  Pris

  Barnevaksinasjon er gratis. Elles betaler du ein eigendel.

  Lovar og retningsliner

  Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå
  helse- og omsorgstenestelova § 1-1 og § 3-1
  smittevernlova kapittel 3 

  Søknadsprosessen

  Høve til å klage

  Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med korleis tenesta er utført, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk