Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Barn og familie

Kommunen har ei rekkje tenestetilbod knytt til barn og familie. Barnehage, barnevern og familievern er mellom anna dei områda der innbyggjarane skal sikrast tenester av god kvalitet. Her får du til dømes vite kven som kan søkje om å få ei bestemt teneste eller kva du må søkje om løyve til.

Barn og familie

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk