Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Renovasjon

Sist endret: 21.01.2019Kontaktavdeling: Avdeling fellestenester

Andre satsar som gjeld renovasjonsordninga går fram av prislista til Renovest IKS.

   2017  2018  2019
 Standard abonnement bustad  2996,-  2140,-  2250,-
 Standard abonnement med heimekompostering  2247,-  1630,-  1700,-
 Redusera standardabonnement bustad  1497,-  Utgått  Utgått
 Miniabonnement  2097,-  1496,-  1580,-
 Høgstandard hytte  2097,-  Utgått  Utgått
 Standard hytteabonnement  1497,-  2140,-  2250,-
 Redusera hytteabonnement  599,-  Utgått  Utgått
 Utleigehyblar med kjøkken  1497,-  2140,-  2250,-
 

Ny renovasjonsforskrift frå 01.01.2018 innebar:

Alle fritidseigedomar/fritidsbustader har no eit gebyr; "standard hytteabonnement". 

Det er høve til å søke om fritak dersom:

- Fritidseigedomen ikkje er i bruk.
- Fritidseigedomen ligg meir enn 2 kilometer frå køyrbar heilårsveg.

For å søkje om fritak frå dispensasjonordninga, bruk skjema "Dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga" som du finn under "Skjema".

Vi gjer merksam på at fritaket inneber at du ikkje kan nytte deg av hyttecontainerane, og heller ikkje får levere avfallet ditt gratis på bemanna mottak.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk