Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Varsel om oppstart av detaljregulering

Varsel om oppstart av detaljregulering for Roskoglia hyttefelt, del av 16/13 – Fyresdal kommune

I medhald av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med områderegulering for nytt hyttefelt i Roskoglia i Birtedalen på vegne av grunneigar av gnr 16 bnr 13 i Fyresdal kommune.


Les varslingsbrevet her

Sjå varslingskartet her


fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk