Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Forliksrådet

Forliksrådet er det lågaste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er både meklingsinstans og domstol.

Eit krav om til dømes betaling av gjeld kan fremjast for forliksrådet for å oppnå ei minneleg løysing eller å få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsverknad, og kan verta tvangsfullbyrda av namsmannen.

Alle kommunar har forliksråd. Forliksrådet er sett saman av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Dei vert valde mellom innbyggjarane i kommunen for fire år av gongen. 

Leiar i forliksrådet i Fyresdal er Ole Roer.

Møtefullmektige til Fyresdal forliksråd for perioden 2017-2020 er Edvard Nesland, Signe Greivstad og Lise Libjå.

Forliksrådet har sekretær som står for ekspedisjon og sakshandsaming. Forlikskrådssekretærfunksjonen er lagt til lensmannen i Vinje.

Kontakt

Forliksrådet i Fyresdal
Vinje lensmannskontor
Vinjevegen 182
3890 Vinje

Telemark politidistrikt

Telefon 02800

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk