Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Avdeling plan og teknikk

Hjå oss kan du få dei fleste skjema og brosjyrer innanfor våre tenesteområde.

Oppgåvene som elles høyrer til avdelinga er:

- Plansakshandsaming
- Byggesak
- Landbruks-/konsesjonssaker
- Politisk sekretariat for politiske utval
- Oppmåling/delingssaker
- Utsleppssaker etter forureiningslov
- Drift og vedlikehald av kommunale bygg
- Drift av vatn og avløpsanlegg
- Drift og vedlikehald av kommunale vegar
- Ansvar for renovasjon og slamtøming
- Drift av Fyresdal brannvesen
- Reinhald

Kontakt

Avdelingsleiar plan og teknikk
John Kjell Lien
Tlf. 35 06 71 27
Mob. 905 27 762

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk