Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Heimebaserte tenester

Heimesjukepleia

Heimesjukepleia jobbar i brukarens heim og er opptekne av å legge til rette for at ein skal kunne bu heime så lenge som mogleg. Heimesjukepleia kan til dømes hjelpe med dusj, personleg stell eller administrering av medisin. Heimesjukepleie er gratis.

TTF

Dagsenter for personar med utviklingshemming.

Heimehjelp

Heimehjelpa yter praktisk bistand med reingjering av hus der brukaren av helsemessige årsaker ikkje mestrar dette sjølv lenger. Dette er i stor grad med på at folk kan bu heime lenger. Heimehjelp er ein betalingstjeneste, der betaling blir utrekna etter brukarens inntekt.

Kontakt

Heimesjukepleia
Tlf. 35 06 71 58
Mob. 917 77 048

Tiltak og teneste for funksjonshemma (TTF)
Tlf. 35 04 14 80

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk