Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kulturminnevern

Sist endret: 03.03.2016Kontaktavdeling: 

Kulturminnevern er det arbeid som gjerast for å verne kulturminna våre. Lov om kulturminne definerar eit kulturminne som "alle spor etter menneskeleg verksemd i vårt fysiske miljø, også lokalitetar det knyter seg historiske hendingar, tru eller tradisjon til".

Eksempel på kulturminne kan vere eldre bygningar, gravhaugar/røyser, gamle buplassar, kolgroper, jarnvinner.

Av aktuelle tema ein har jobba/jobbar spesielt med i Fyresdal er:

- Digitalisering av gamle bilete
- Dugnad for registrering av nye kulturminne
- Kulturminneløypa i sentrum
- Moisesberg gruver
- Registrering av støyler og buer
- Registrering av jarnvinner
- Restaurering av fløytningsdammar
- Stadnamnregistrering

I Fyresdal har vi mange kartlagde og registrerte kulturminne. Ein del av desse kulturminna er å finne på Riksantikvaren, kulturminnesøk basert på Askeladden.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk