Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kulturavdelinga

Sist endret: 06.05.2019Kontaktavdeling: 

Kultur - opnar og lyftar sinnet, gjev livsglede og eigenverdi

Kunsten, kulturen og fritidstilboda i Fyresdal kommune skal vere til nytte, glede og inspirasjon for innbyggjarar, hyttefolk, turistar og andre tilreisande.

Eit av hovudmåla til kommunen er at:

Kultur og oppvekst skal spele ei nykelrolle i utvikling av kommunen.

I avdeling for skule og kultur har kulturavdelinga fylgjande mål:

- Kultur, kommunikasjon og sosial kompetanse er sentralt.
- Alle får høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.
- God kvalitet på tilbod i barnehage, SFO og kulturskule.
- Vi stimulerer til høg aktivitet i lag og organisasjonar.
- Fokus på rusførebyggande arbeid.
- Arbeide for god implementering av folkehelseprosjektet.

Årsverka i kulturavdelinga er fordela på tiltak for barn og unge, kulturskulen og bibliotek.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk