Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommunale planar

Sist endret: 05.01.2017Kontaktavdeling: Avdeling fellestenester

Handlingsplan for psykisk helse og eit betre liv, 2007-2010

Heilskapleg rusmiddelpolitisk handlingsplan 2017-2020

Rullering av handlingsplan for psykisk helse og eit betre liv 2012

Strategi og tiltaksplan for folkehelsearbeid i Fyresdal kommune 2014-2017


Kommunedelplan kulturbygg, idrett og friluftsliv 2015-2022

Vedlegg til Kommunedelplan kulturbygg, idrett og friluftsliv 2015-2022

Kart 1 til Kommunedelplan kulturbygg, idrett og friluftsliv 2015-2022

Kart 2 til Kommunedelplan kulturbygg, idrett og friluftsliv 2015-2022 

Leseglede 0-16 år, prosjektplan for lese- og skriveopplæringa

Plan for halvårsvurdering på Gimle skule

Plan for overgang frå barnehage til skule

Plan for psykososialt miljø på Gimle skule

Plan for spesialundervisning på Gimle skule 

Samarbeid heim skule barnehage


Bustadpolitisk tiltaksplan

Føresegner til reguleringsplan for industriområdet på Molandsmoen

Kommunal planstrategi 2016-2020

Kommunedelplan for Fyresdal sentrum 2006-2020

Kommunedelplan for Fyresdal sentrum 2006-2020, kart

Kommunedelplan for næring, landbruk og busetjing 2015-2018

Kommuneplanen sin arealdel 2014-2026, føresegner og retningslinjer

Kommuneplanen sin arealdel 2014-2026, kart

Plan for trafikktryggleik 2018-2021

Samfunnsdelen av kommuneplan for Fyresdal kommune 2015-2018


Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018

Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017

Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013Sjå også Kartverkets sePlan-løysing

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk