Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Digital postkasse

Fyresdal kommune vil at fleire skal ta imot digital post!

Per 22. februar 2018 har vi 1070 innbyggjarar over 15 år i Fyresdal kommune. Berre 298 av desse har tatt i bruk digital postkasse. No startar kommunen ein kampanje for å få fleire til å ta imot digital post frå kommunen.

Nesten 1,8 millionar nordmenn brukar i dag digital postkasse og får difor post frå kommunen og andre offentlege etatar digitalt i staden for på papir. Potensialet for bruk av digital post er vesentleg større.

Gjennomfører kampanje

Samfunnet brukar i dag store ressursar på papirpost. Difor set kommunen i gang ein kampanje for å få fleire til å velje vekk papir. 13. mars vil dei som ikkje har oppretta digital postkasse få ein e-post frå kommunen med oppfordring om å gjere dette. Målet er at alle innbyggjarar går over til digital postkasse slik at vi sparar både ressursar og miljø.

Praktisk for innbyggjarane

Kommunen trur også at mange innbyggjarar vil synest at digital postkasse er praktisk: Du unngår unødvendig ventetid, og får mange brev frå det offentlege og det private direkte i den digitale postkassa. Raskt, sikkert og enkelt.

På 384-plass i fylket

298 innbyggjarar i Fyresdal har altså allereie skaffa seg digital postkasse. Det utgjer 27,8 prosent av alle innbyggjarane over 15 år, og plasserer Fyresdal på 384-plass på landsbasis (kilde: Difi.no).

Slik skaffar du deg digital postkasse: 

- Gå inn på norge.no.
- Vel «Digital postkasse».
- Finn fram den elektroniske ID-en din (e-ID), for eksempel din BankID.
- Vel enten Digipost eller e-Boks.
- Følg instruksjonane frå e-Boks eller Digipost for å opprette postkasse.

Vi håpar at dei innbyggjarane som ikkje har oppretta digital postkasse kan ta seg bryet med å bruke nokre minutt på å gjere dette. Dei som treng hjelp til å opprette digital postkasse, eller har spørsmål om tenesta, kan kontakta kommunen - vi hjelper gjerne til!

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk