Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Vassforsyning

Sist endret: 01.02.2017Kontaktavdeling: 
Fyresdal kommune har to kommunale vassverk med ein driftsoperatør.

Fyresdal vassverk

Fyresdal vassverk hentar vatn frå grunnvatn i lausmasser nord for Snarteland. Grunnvatnet blir filtrera i eit marmorfilter og gjennomlyst med ultrafiolett stråling før det blir pumpa inn på kommunalt nett. Vassverket er godkjent etter drikkevannsforskriften. Anlegget dekkar området frå Molandsmoen til Sitjeåa.

Hauggrend vassverk

Hauggrend vassverk hentar vatn frå fire grunnvannsbrønnar i fjell. Dette vatnet har ein god kjemisk sammensetning og blir ikkje behandla med anna enn ultrafiolett stråling før det blir sendt ut på nett.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk